Adres:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zabrzu
pl. Klimasa 3, 41 – 800 Zabrze
tel. (0-32) 271-16-93, fax. (0-32) 278-58-12
e-mail: zabrze@luteranie.pl
Wybierz rozmiar tekstu: A A A

05.01.2014    Klucz do szczęścia

 

 

Moim szczęściem być blisko Boga.
                                       
                                                    Ps 73,28
 
 
Na początku nowego roku szukamy jakiegoś klucza, który otworzy przed nami nieznaną przyszłość. Ludzie szukają klucza, żeby być szczęśliwszymi. Na przykład podejmują różne postanowienia na nowy rok.

 

                                                                                                                                                                       czytaj całość

 

 

08.12.2013    Potrzebujemy Słowa

 

 

On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. (...) A otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym... 

 

 

                                                                                                                                                                        czytaj całość

 

27.10.2013    Zdrowa relacja z Bogiem

 

 

Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy?

 

                                                                                                                                                                         czytaj całość

 

 

13.10.2013    Prawo dla człowieka

 

 
I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid ...
 
                                                                                                                                                                         czytaj całość
 
 

29.09.2013  Dobre przewodnictwo

 

 
A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią (…). 
 

 

                                                                                                                                                                            czytaj całość

 

15.09.2013   Obudzić życie

 

 
A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli ...
 
 

                                                                                                                                                                              czytaj całość

 

01.09.2013   Spróbujmy jeszcze raz

 

A gdy przestał mówić, (Jezus) rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały ...

 

                                                                                                                                                                              czytaj całość

 

23.06.2013   Gorzki smak pokus

 

Nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
                                                                                                     Mt 6,13
 
 
             Kto lub co nas kusi? To, co przychodzi z zewnątrz. Coś, co sprawia, że zaczyna iskrzyć. To, co jest ponętne, pociągające, godne pożądania. To nas kusi ...
 
                                                                                                                                                                                czytaj całość
 

09.06.2013   Chleb powszedni

 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 

                                                                                          Mt 6,11 

 

Marcin Luter zrozumiał sens tych słów i ujął je dość szeroko, ale i konkretnie. On sprecyzował pojęcie chleba powszedniego, żebyśmy wiedzieli, o co prosimy. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, jak wiele rzeczy wpływa na nasze życie, karmi nas, buduje i wzmacnia. Według M. Lutra chleb powszedni to nie jest tylko kromka, kanapka, zapiekana, którą zjadamy w spokoju ...

 

                                                                                                                                                                                czytaj całość

 

26.05.2013   Jaka jest Twoja wola, Boże?

 

 
Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. 
 
                                                                                    Mt, 6,9
 
Są sytuacje w życiu, kiedy człowiek zastanawia się: Panie Boże, jaka jest Twoja wola względem mnie, że tak muszę cierpieć, że życie moje nosi znamiona doświadczenia, niepokoju, bólu. W chwilach trudnych, gdy człowiek okryty jest żałobą, obciążony smutkiem, doświadczony problemami, łatwo wyznać ...

 

                                                                                                                                                                              czytaj całość

 

12.05.2013   Święcić imię Boga

 

Święć się imię Twoje. 
                                
                                             Mt, 6,9
 
To wielki przywilej znać kogoś po imieniu. Pytamy czasem: jak się nazywasz, jak masz na imię? Tak też zapytał Mojżesz Pana Boga, kiedy Ten objawił mu się w płonącym krzewie pod górą Horeb. Znajomość czyjegoś imienia nie może być jednak powodem do jego nadużywania, spoufalania się, czy poniewierania nim. Imię musi być używane we właściwy sposób...

 

                                                                                                                                                                               czytaj całość

 

28.04.2013   Warto śpiewać, nie milczeć

 

 

I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. I będziecie czerpać ...

 

                                                                                                                                                                             czytaj całość

 

14.04.2013    Męska rozmowa

 

 

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu:...
 
 
                                                                                                                                                                                czytaj całość

 

31.03.2013    Ogród zmartwychwstania

 

 

 

Maria stała zewnątrz grobu i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu. I ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głów, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pana mego ...

 

                                                                                                                                                                                  czytaj całość

 

17.03.2013    Kajfasz - sędzia osądzony

 

Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kaifasz ...

 

                                                                                                                                                                                   czytaj całość

 

03.03.2013       Strach w oczach?

 

Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić, pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać: Gwałt i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się ...

 

                                                                                                                                                                                    czytaj całość

 

24.02.2013       Aby celniej trafiać ,nie chybić

 

 

I rzekł znowu do nich: Ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie; dokąd Ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi: Czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi: Dokąd Ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie ...

 

                                                                                                                                                                                      czytaj całość

 

17.02.2013       Igraszki z diabłem

 

Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz ...

 

                                                                                                                                                                                      czytaj całość

10.02.2013       Życie pełne kontrastów

 

A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i ...

 

                                                                                                                                                                                      czytaj całość

27.01.2013       Powołany do dobrych relacji

 

 

I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną! A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa...

 

                                                                                                                                                                                      czytaj całość

 

20.01.2013       Po omacku,czy w świetle ?

 

Jezus rzekł: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi.

 

                                                                                                                                         J 12,34-36

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      czytaj całość

 

13.01.2013       Znam Go,czy nie znam ?

 

Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świad-czył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim. ...

 

                                                                                                                                                                                       czytaj całość

 

30.12.2012       Śląskie Boże Narodzenie

 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez niego zbawiony.

 
                                                                                                                                                     J 3,16
 
Moje dzisiejsze kazanie zatytułowałem: Śląskie Boże Narodzenie. Oczywiście nie chcę, na podobieństwo do polskiej próby zawłaszczenia Bogiem, powiedzieć, że Betlejem jest śląskie albo ...
 
 
                                                                                                                                                                                       czytaj całość
 

 

02.12.2012       Radość na Boże odwiedziny

 

A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, (…) A ty, dziecię, prorokiem ...

 

                                                                                                                                                                                       czytaj całość

 

2012.11.25       Świat iluzji, czy kraj obietnicy?

 

Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, (…). A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto (…) już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. (…)Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z ...

 
 
                                                                                                                                                                                         czytaj całość
 

2012.11.18       Bądź wierny ... 

 

A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się ...

 

                                                                                                                                                                                         czytaj całość

 

2012.11.11       Święto Niepodległości 

 

Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się. Aleć jeszcze nad takim masz otwarte oczy i pozywasz mnie przed siebie na sąd. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? ...

 

                                                                                                                                                                                          czytaj całość

 

2012.11.04       Wolna, czy niewolna wolna?

 

najnowszy numer

tygodnik

NR 228 | 01.05.2016 | 5. PO WIELKANOCY
archiwum

dane kontaktowe

Hasło roku 2017:

 

Bóg rzekł: Dam wam nowe serce     i ducha nowego dam do waszego wnętrza. 

 

Ez 36,26

                                                        

Adres:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zabrzu
ul. Klimasa 3,
41 – 800 Zabrze
tel. (0-32) 271-16-93
zabrze@luteranie.pl

 

Filiały Parafii w:
- Zabrze - Mikulczyce,               ul. Brygadzistów 14
- Kędzierzyn - Koźle,                 ul. Głowackiego 17
 

Kancelaria:
poniedziałek – piątek:
9:00 – 14:00;
dodatkowo wtorek i czwartek: 15:00 – 17:00
 

Numer konta Parafii:

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
41 1020 2401 0000 0102 0180 6496