Adres:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zabrzu
pl. Klimasa 3, 41 – 800 Zabrze
tel. (0-32) 271-16-93, fax. (0-32) 278-58-12
e-mail: zabrze@luteranie.pl
Strona główna > prawdziwa_poboznosc
Wybierz rozmiar tekstu: A A A

27.10.2013   

 

Zdrowa relacja z Bogiem

 

 

Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.
 
                                                                                                                                               Mi 6, 6-8
 
 
Religijna, zewnętrzna poprawność wcale nie oznacza dobrych stosun-ków z Bogiem, raczej może być przejawem ignorancji wobec woli Boga i życiowej arogancji wobec bliźnich. Religijność może być parawanem, za którym dzieje się obrzydliwość. Biblia na wielu miejsca demaskuje takie sytuacje.
Tak było w przypadku Izraela, który sądził, że Boga można przekupić. Dałem Ci, Panie: parę synogarlic, baranka, wołu, cielca, do twojej służby wyznaczyłem syna, córkę. Dałem znaczną ofiarę, jałmużny nie szczędziłem. Pościłem jak nakazuje prawo. Piękny obrządek Ci dałem. Warto zapytać, czy Bóg ma upodobanie w takiej kultowej pobożności ofiarniczego stylu? Religia nie może nas mamić. Religijność nie może budować fasad i usypiać sumienia. Dlatego sięgnijmy do świadectw Biblii. One mają nas obudzić i sprecyzować to, o co chodzi w relacji człowieka z Bogiem. „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” Micheasz wyraźnie akcentuje i poleca pobożność, nieskomplikowaną, pobożność społecznego wymiaru, gdzie miłość do Boga wyraża się w miłości do bliźniego. To jest pobożność dnia powszedniego. Pobożność, która przejawia się w poszanowaniu prawa, w miłości do człowieka i w zdrowej relacji z Bogiem.
 
 
najnowszy numer

tygodnik

NR 228 | 01.05.2016 | 5. PO WIELKANOCY
archiwum

dane kontaktowe

Hasło roku 2017:

 

Bóg rzekł: Dam wam nowe serce     i ducha nowego dam do waszego wnętrza. 

 

Ez 36,26

                                                        

Adres:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zabrzu
ul. Klimasa 3,
41 – 800 Zabrze
tel. (0-32) 271-16-93
zabrze@luteranie.pl

 

Filiały Parafii w:
- Zabrze - Mikulczyce,               ul. Brygadzistów 14
- Kędzierzyn - Koźle,                 ul. Głowackiego 17
 

Kancelaria:
poniedziałek – piątek:
9:00 – 14:00;
dodatkowo wtorek i czwartek: 15:00 – 17:00
 

Numer konta Parafii:

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
41 1020 2401 0000 0102 0180 6496