Adres:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zabrzu
pl. Klimasa 3, 41 – 800 Zabrze
tel. (0-32) 271-16-93, fax. (0-32) 278-58-12
e-mail: zabrze@luteranie.pl
Strona główna > Informacje dla seniorów
Wybierz rozmiar tekstu: A A A

Informacje dla seniorów

Spotkania Klubu Seniora odbywają się w co drugi czwartek o godzinie 15:00 na parafii E-A, przy ul. Klimasa 3. Dokładne informacje umieszczane są na stronie w Dwutygodniku Parafialnym. Zapraszamy!

 

Klub Seniora przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu powstał w 2006 roku, jako inicjatywa, która miała skupić i zaktywizować osoby starsze z parafii, jak i spoza z niej.  Było to też wyjście naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, gdzie samotność osób starszych,  a w wielu sytuacjach również ich bezradność jest trudnym doświadczeniem niosącym niebezpieczeństwo marginalizacji osób w ich „jesieni życia”.

Od tego czasu, dla grupy seniorów liczącej ponad 30 osób, przygotowywane są ciekawe spotkania o tematyce religijnej, społecznej, regionalnej, medycznej.                

Do udziału w spotkaniach Klubu Seniora zapraszani są specjaliści różnych dziedzin: prawnicy, lekarze, terapeuci, dietetycy. Klub organizuje wycieczki jedno i kilkudniowe, wyjazdy studyjne oraz spotkania okolicznościowe.  Ponadto, na każde spotkanie, panie, które prowadzą zajęcia Klubu, przygotowują  smaczne posiłki, sięgając czasem do bardzo egzotycznych kuchni świata.

Poza tym, prowadzone są odwiedziny osób samotne  w domach, w szpitalach  i w placówkach opiekuńczo-leczniczych. Zainteresowanie, ofiarowany czas  i obecność trudno przecenić, gdy w życiu dokucza samotność. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, pożyteczne zagospodarowywanie czasu, oraz zachęcanie do aktywności odpowiedniej do wieku.  

Kub Seniora współpracuje z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta, z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach oraz  z Diakonią Polską. Panie prowadzące Klub uczestniczą aktywnie  w spotkaniach dotyczących pracy socjalnej zarówno w mieście, jak i w diecezji. 

W ramach Klubu organizowane są spotkania okolicznościowe m.in.: spotkanie adwentowe, pasyjno-wielkanocne, spotkanie z okazji Światowego Dnia Modlitwy itp. Seniorzy angażują się w różne przedsięwzięcia i akcje charytatywne: „Skarbonkę Pasyjną”, „Prezent pod choinkę”, Jarmark Adwentowy.    

Cele realizowane poprzez działalność Klubu Seniora: 

 •  oswajanie z procesami starzenia, uświadamianie zmian zachodzących w organizmie,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację ze środowiskiem i umożliwianie funkcjonowania w nim,
 • ukazywanie osobom starszym alternatywnych sposobów spędzania czasu: organizowanie spotkań integracyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek, warsztatów, wyjść do kina, teatru,
 • inspirowanie przyjaznej atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, poprzez okazywanie szacunku dla drugiego, podejmowanie wspólnych pomysłów i inicjatyw,
 • wspieranie profilaktyki zdrowotnej; promowanie właściwego sposobu odżywiania się,
 • uświadamianie potrzeby systematycznych konsultacji i badań lekarskich,
 • wymiana doświadczeń w zakresie radzenia sobie z chorobą cukrzycową lub inną,
 • organizowanie prelekcji lekarskich,
 • wspieranie diagnostyki słuchu, higiena narządu słuchu,       
 • organizowanie terapii zajęciowej i gimnastyki,
 • wskazywanie wartości wzajemnej akceptacji, tolerancji, kultury,
 • zachęcanie do aktywności stosownej do wieku,
 • budzenie świadomości bycia potrzebnym,
 • ukazywanie możliwości pokonywania przeszkód życiowych poprzez poradnictwo personalne w zakresie radzenia sobie w zmieniających się warunkach społecznych, pomoc prawną, urzędową, itp.

 

Dzięki zaangażowaniu Pań przygotowujących i prowadzących zajęcia Klubu, „jesień życia” naszych seniorów ma wiele pogodnych i budujących chwil. Postawa Pań jest świadectwem wrażliwości i empatii  w trosce o drugiego człowieka, która współcześnie zyskuje bardzo wymierną i konkretną postać aktywności na rzecz osób starszych.

W 2008 roku, Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu, a wraz  z nią osoby zaangażowane w działalność Klubu, w uznaniu szczególnych zasług dla miasta Zabrze, została wyróżniona nagrodą św. Kamila.   

 

 

 

najnowszy numer

tygodnik

NR 228 | 01.05.2016 | 5. PO WIELKANOCY
archiwum

dane kontaktowe

Hasło roku 2017:

 

Bóg rzekł: Dam wam nowe serce     i ducha nowego dam do waszego wnętrza. 

 

Ez 36,26

                                                        

Adres:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Zabrzu
ul. Klimasa 3,
41 – 800 Zabrze
tel. (0-32) 271-16-93
zabrze@luteranie.pl

 

Filiały Parafii w:
- Zabrze - Mikulczyce,               ul. Brygadzistów 14
- Kędzierzyn - Koźle,                 ul. Głowackiego 17
 

Kancelaria:
poniedziałek – piątek:
9:00 – 14:00;
dodatkowo wtorek i czwartek: 15:00 – 17:00
 

Numer konta Parafii:

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
41 1020 2401 0000 0102 0180 6496